บรรยากาศงานประชุม International and Thai Experts Round Table Discussion on Dysport

บรรยากาศงานประชุม International and Thai Experts Round Table Discussion on Dysport หรือ การประชุมการวางแผนการเรียนการสอน นั่นเอง

โดย คุณหมอเมฆ อาจารย์แพทย์ด้านฟิลเลอร์ ของประเทศไทย