สอนจุฬา

บรรยากาศงานสอนเทคนิค ฟิลเลอร์ ที่รพ.จุฬาลงกรณ์ของคุณหมอเมฆ

  งานสอนเทคนิค ฟิลเลอร์ บรรยากาศงานสอนเทคนิค ฟิลเลอร์  แก่แพทย์ทั้งประเทศที่ได้รับเชิญ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์…