บรรยากาศงานสอนเทคนิคฟิลเลอร์ Medycelessential

คุณหมอเมฆได้รับเชิญเป็นอาจารย์แพทย์สอนงานด้านฟิลเลอร์ บรรยากาศงานสอนเทคนิคฟิลเลอร์ Medycelessential โดยหมอเมฆ Doctor Mek Clinic #อาจารย์แพทย์ด้านฟิลเลอร์…